Smittevernrutiner

Har du en avtale på  Solbergmoen Legehus og du har symptomer passende med luftveisinfeksjon, må du benytte munnbind.
 
Ved behov for hastetime, må du ringe oss. Ved mistanke om smittsom sykdom, vil legen bistå deg ved elektronisk kontakt (video/telefon) og gi oppmøtetime ved behov.
 

Nyhetsbrev

 Påmelding       Avmelding

Kom i kontakt med fastlegen

Via Helsenorge kan du gjøre timeavtaler (oppmøtetime og elektronisk time), fornye faste medisiner eller kontakte kontoret for administrative spørsmål. Det er også hit fastlegen sender deg brev med svar på ulike undersøkelser.

Alt etter hva som er mest hensiktsmessig kan du ha legetime ved fysisk oppmøte eller elektronisk kontakt. Per i dag er ca. 50% av våre pasientkontakter elektroniske. Det er ulike varianter av elektroniske timeavtaler med fastlegen:

  • E-konsultasjon er omtrent som e-post og gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Alle henvendelser besvares så raskt som mulig og senest innen 5 – FEM – virkedager.
  • Videotime bestiller du også på Helsenorge. Din fastlege kan velge å ringe deg opp om det synes mest hensiktsmessig.
  • Telefontime får du om du bestiller vanlig time eller videotime og skriver telefon i feltet der du beskriver ditt problem.

Elektronisk legetime koster det samme som en vanlig legetime med oppmøte, men er gratis om du har frikort eller det gjelder godkjent yrkesskade, om du er under 16 år eller problemet er svangerskapsrelatert. Det bemerkes at eKonsultasjon ofte besvares utenom åpningstid (16-08/helg), da til kveldstakst. DERSOM DU HAR FRIKORT ELLER DET GJELDER GODKJENT YRKESSKADE, MÅ DU GI BESKJED I MELDINGEN. Regning kommer på SMS og er uten gebyr om du betaler innen 24 timer.

Dersom du har behov for hastetime/time samme dag, må du ringe oss.

Dersom du ikke har tilgang til nett eller ikke har datamaskin, kan du selvsagt også kontakte oss via telefonen. Vi ber imidlertid innstendig om at alle som kan, benytter våre elektroniske kanaler. På den måten kan vi raskere hjelpe de som ikke har noe alternativ til telefonen.

Hvert år avvikler vi ferie i uke 26-32.  Din fastlege har da betydelig redusert kapasitet enten grunnet egen ferie eller fordi din fastlegen er vikar for andre leger på ferie. Har du behov for time i denne perioden, må du ringe oss. Vi har da få tilgjengelige timer og prioriterer de mest størst behov. Vanlige kontroller og ulike attester kan vi ikke bistå med i ferieperioden. eKonsultasjon er IKKE mulig i fastlegens ferie.

Smittevern ved Solbergmoen Legehus (også etter pandemien)

All aktivitet er basert på avtaler. Resepsjonen forblir stengt. Du kan kun kontakte oss via Helsenorge eller telefonen. Ønsker du time for infeksjonssymptomer MÅ du benytte eKonsultasjon eller ringe oss – selv om du er vaksinert eller har negativ COVID19-test!Av smittevernhensyn kan du IKKE møte til oppmøtetime om du har fått infeksjonssymptomer uten at dette først er avklart med din fastlege over telefonen. Dette for å hjelpe deg med å unngå å smitte andre pasienter på vei inn til legen. Du skal også være trygg på at om du sitter på venterommet, så skal det ikke være noen der med kjent smittsom sykdom.

Har du avtale om oppmøtetime må du møte nydusjet og i rene klær.  Møt presis, herunder ikke gå inn for tidlig! Det er påbudt med munnbind. Når du kommer inn, må du sprite hendene. På venterommet skal du sitte på egen benk med 2 meters avstand til andre. Det er ikke tillatt å oppholde seg i gangen. Du hentes så inn til legen eller laboratoriet. Forsøk å unngå å ta på noen flater. Setter du deg i en stol, ta helst ikke på armlenene. Kontakt med lege eller lab medarbeider varer inntil 15 minutter. Her det det viktig at du fatter deg i korthet og tar opp det viktigste først. Etter avsluttet kontakt følges du ut. Vi bistår med betaling, du spriter hendene og går ut.

Fastlegen vil fortsatt kun ha to fysiske avtaler per klokketime. Dette er for å sikre at det ikke blir for mange på venterommet, at det ikke blir kø til laboratoriet og at det ikke blir for mange treffpunkter i gangene hvor avstanden blir for nær. Din fastlege er personlig ansvarlig for gjennomføringen av dette. Dette innebærer imidlertid at fastlegen må supplere med legetimer på telefon, video eller e-post (eKonsultasjon via Helsenorge). På den måten håper vi at det blir mulig for deg å få en kontakt med din fastlege uten for lang ventetid.

Laboratorium

All aktivitet på vårt laboratorium (lab) skjer nå kun etter avtale. Har du fra tidligere inngått en avtale med fastlegen/annen legespesialist om prøvetaking og fastlegen/annen legespesialist har laget en rekvisisjon for dette, kan du gå inn på Helsenorge og bestille time på laboratoriet. Du velger Lab 1 dersom det kun er blodprøve. Du velger Lab 2 om du skal måle blodtrykk og ev. ta blodprøve samtidig. Det bemerkes at dette KUN KAN SKJE OM DET FORELIGGER REKVISISJON FRA LEGE.

Dersom du må ta hyppige og regelmessige prøver, må du passe på å gjøre avtale med lab fra gang til gang.

Det er ikke lenger mulig å få satt sprøyter eller vaksiner på lab. Dette gjøres av fastlegen. Er du blant de som regelmessig setter B12 sprøyter, anbefales for de fleste en overgang til nye og gode B12 tabletter. Hør med fastlegen din om det.

Facebook