Fastlegen – Prisliste

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget (Egenandelstaket er for 2022 satt til kr. 2921.-)

Tjeneste:Pris NOK:
Time hos spesialist i allmennmedisin (dagtid/kveld-helg):212/338
Time hos allmennlege under spesialisering (dagtid/kveld-helg):160/280
Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin (dagtid/kveld-helg):261/395
Sykebesøk av allmennlege under spesialisering(dagtid/kveld-helg):223/357
Prøvetaking (blodprøver/urinprøve/vevsprøver):59,-
Tidstillegg10.-

Du får frikort automatisk når du har betalt over kr. 2460,- i egenandeler.

Beløpet du betaler hos fastlegen er regulert i henhold til sentrale avtaler. Du betaler en egenandel for legetimen og eventuelt betales i tillegg for prøvetaking, forbruksmateriell og forsendelse.

eKonsultasjon besvares så raskt som mulig og prises etter når på døgnet eller hvilken ukedag de blir besvart og ikke etter når de blir mottatt (se prislisten). Ofte er dette kvelds-/helgearbeid.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Alle legetjenester skal betales med bankkort eller Vipps. .  

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget.

Tjeneste:Pris NOK:
Ikke møtt til time hos spesialist i allmennmedisin:283
Ikke møtt til time hos allmennlege under spesialisering:175
Ekspedisjonsgebyr (forsendelse):59
Utskrift av journal:0
Materialkostnader ved enkle prosedyrer*:67
Materialkostnader ved EKG, spirometri o.l.*:102
Materialkostnader ved enkle sårskift*:145
Materialkostnader ved større sårskift og kirurgi*:198

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, blir pasienten avkrevd konsultasjonshonoraret. Dette dekkes ikke av folketrygden. Slik betaling kreves også av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (eksempelvis pasienter under 16 år, pasienter med frikort eller pasienter med yrkesskade). I tillegg til angitt sum, tilkommer fakturagebyr.

*: Beløpene kan gjentas eller kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel spiral, kateter, vaksiner, legemidler etc. etter legens kostnad.

Egenandeler som ikke inngår i frikortsgrunnlaget, legeattester og vaksinering. Der legekonsultasjon for noe annet har funnet sted samtidig, tilkommer dette beløpet i tillegg til konsultasjonstaksten.

Tjeneste:Pris NOK:
Legeattest førerkort:650
Legeattest om sykdom/skolefravær:300
Legeattest TF tjeneste/Parkeringstillatelse:300
Legeattest Politihøyskolen:900
Sette vaksine250
Resept på Influensavaksine/andre vaksiner100/300
Legeattest Motorsport:700
Legeattest Dykkere/Fallskjerm/Flysertifikat (seilfly):1200
Legeattest Helbredsattest og H.V. øvelse:500

Facebook