Ferieavvikling

Ferieavvikling på Solbergmoen Legehus 2023

Vi avvikler ferie i ukene 26 til og med 32. I disse ukene er din fastlege enten på ferie eller vikar for leger på ferie. Har du behov for helsehjelp i disse ukene må du ringe oss for time. Vi har til enhver tid to leger på jobb som skal bistå deg med helseproblemer som ikke kan vente til etter ferien.

I ferieukene kan du fornye resepter elektronisk, men de fleste legene vil stenge for e-konsultasjon i sin ferie.

Oversikt over legenes ferie og når de har stengt for e-konsultasjon:

Facebook