Viktig om timebestilling

 • Ønsker du time for infeksjonssymptomer MÅ du benytte eKonsultasjon eller ringe oss – selv om du er vaksinert eller har negativ COVID19-test!
 • Om du har avtale, men får infeksjonssymptomer må du BENYTTE MUNNBIND PÅ LEGEHUSET.
 • Infeksjonssymptomer kan være forkjølelse, hoste, feber, magesmerter, sår hals, rennende nese, løs avføring eller oppkast.
 • Vi tar ikke blodprøver etter klokken 11:30 dager før helligdager og fredager.

 

Særskilt ved ferieavvikling

 • Vi avvikler hvert år ferie i ukene 26-32.
 • Din fastlege har da betydelig redusert kapasitet enten grunnet egen ferie eller fordi din fastlegen er vikar for leger som har ferie.
 • Har du behov for time i denne perioden, må du ringe oss. Vi har da få tilgjengelige timer og prioriterer de mest størst behov.
 • Vanlige kontroller og ulike attester kan vi ikke bistå med i ferieperioden.
 • eKonsultasjon er IKKE mulig i fastlegens ferie.

Kom i kontakt med fastlegen

Via Helsenorge kan du gjøre timeavtaler (oppmøtetime og elektronisk time), fornye faste medisiner eller kontakte kontoret for administrative spørsmål. Det er også hit fastlegen sender deg brev med svar på ulike undersøkelser.

Alt etter hva som er mest hensiktsmessig kan du ha legetime ved fysisk oppmøte eller elektronisk kontakt. Per i dag er ca. 50% av våre pasientkontakter elektroniske. Det er ulike varianter av elektroniske timeavtaler med fastlegen:

 • E-konsultasjon er omtrent som e-post og gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Alle henvendelser besvares så raskt som mulig og senest innen 5 – FEM – virkedager.
 • Videotime bestiller du også på Helsenorge. Din fastlege kan velge å ringe deg opp om det synes mest hensiktsmessig.
 • Telefontime får du om du bestiller vanlig time eller videotime og skriver telefon i feltet der du beskriver ditt problem.

Elektronisk legetime koster det samme som en vanlig legetime med oppmøte, men er gratis om du har frikort eller det gjelder godkjent yrkesskade, om du er under 16 år eller problemet er svangerskapsrelatert. Det bemerkes at eKonsultasjon ofte besvares utenom åpningstid (16-08/helg), da tilkommer kveldstakst. DERSOM DU HAR FRIKORT ELLER DET GJELDER GODKJENT YRKESSKADE, MÅ DU GI BESKJED I MELDINGEN. Regning kommer på SMS og er uten gebyr om du betaler innen 24 timer.

Dersom du har behov for hastetime/time samme dag, må du ringe oss.

Dersom du ikke har tilgang til nett eller ikke har datamaskin, kan du selvsagt også kontakte oss via telefonen. Vi ber imidlertid innstendig om at alle som kan, benytter våre elektroniske kanaler. På den måten kan vi raskere hjelpe de som ikke har noe alternativ til telefonen.

Hvert år avvikler vi ferie i uke 26-32.  Din fastlege har da betydelig redusert kapasitet enten grunnet egen ferie eller fordi din fastlegen er vikar for andre leger på ferie. Har du behov for time i denne perioden, må du ringe oss. Vi har da få tilgjengelige timer og prioriterer de mest størst behov. Vanlige kontroller og ulike attester kan vi ikke bistå med i ferieperioden. eKonsultasjon er IKKE mulig i fastlegens ferie.

Facebook