ePortal

Denne tjenesten er åpen hele døgnet, alle ukedager og hele året. Legen besvarer dine forespørsler når han/hun kommer på kontoret. Er legen bortreist i flere dager, vil en av de andre legene på senteret besvare din forespørsel. Her kan du gjøre timeavtaler, fornye faste medisiner, kontakte kontoret eller gjennomføre en eKonsultasjon med fastlegen.

Konsultasjon eller hastetime

Vi har to ulike legetimer. Den ene heter KONSULTASJON, hvor du kan bestille vanlig legetime fra samme dag og ut i tid. Den andre typen heter HASTETIME for problemstillinger som ikke kan vente. Dersom din fastlege ikke har ledig hastetime, kan du velge hastetime hos Dr Ingvild Vethe, som avhjelper alle fastlegene på Solbergmoen Legehus

Laboratorium

Når du ankommer laboratoriumet skal du trekke en kølapp og vente på venterommet til du blir ropt opp.

INGEN laboratorieundersøkelser utføres uten forutgående avtale med eller samtidig undersøkelse av lege. Dette gjelder også for urinprøver.

Øyeblikkelig hjelp

Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113.

Trenger du rask hjelp på kveldstid eller i helger/helligdager, så kontakter du legevakten. Din legevakt er Legevakta i Drammen med telefonnummer 116 117.

``Når det haster med plaster``

Velkommen til Solbergmoen Legehus og legehus.no

De gjennomgående temaene på denne siden er tilgjengelighet og kommunikasjon. Først og fremst er det viktig for deg at din fastlege er tilgjengelig når du har bruk for ham/henne.

Vårt motto «Når det haster med plaster» bygger på en spøkefull kombinasjon av vår logo og hastetime.

Tilgjengelighet er også viktig på andre måter. Vi kan nås med buss og det er holdeplass rett utenfor legehuset. Kommer du med bil, har vi godt med parkeringsplasser.

For å kunne sikre god tilgjengelig må også kommunikasjonen fungere. Det hjelper ikke å ha ledige timer samme dag, dersom du ikke kommer i kontakt med oss. Vi derfor en ePortaltjeneste som er åpen hele døgnet, alle ukedager og hele året. Her kan du bestille time, avbestille time, fornye faste medisiner og gjennomføre en eKonsultasjon med fastlegen. Det er også hit fastlegen sender deg brev med svar på ulike undersøkelser. For å lykkes med å gi deg en god legetjeneste, er vi avhengige av at du har tilgang til en datamaskin, internett, BankID og gjerne en mobiltelefon.

Det sentrale i ditt forhold til fastelegen er selvsagt konsultasjonen og kommunikasjonen som foregår ansikt til ansikt. Men kommunikasjon er også informasjon. Informasjon er krevende og som et supplement til legekontakten foreslår vi at du benytter følgende kilder til praktisk og medisinsk informasjon:

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at vi tar vårt ansvar som fastleger svært alvorlig. Vi er veldig klar over at vi kan være de eneste som kan bistå deg i en vanskelig situasjon. Derfor er vi forberedte på at en planlagt konsultasjon kan ta en uventet vending, og kreve noe mer tid enn planlagt. Ved akutte situasjoner vil vi kunne ta imot henvendelse fra deg, dine pårørende, hjemmesykepleien eller sykehus, hvor vi bare må la andre ting ligge en liten stund.

Konsekvensen av dette er at vi kan bli forsinket i forhold til oppsatt timeavtaler. Dette er jo ikke optimalt for noen av oss, men vi ber om forståelse for at det faktisk tidvis må være slik.  De fleste vil jo en eller annen gang ha behov for ekstra tid eller akutt hjelp.

Vi ønsker deg velkommen til Solbergmoen Legehus og håper du blir fornøyd med de tjenestene vi yter.

Facebook